MSG

Nieuws

MSG behaalt hoogste trede op de PSO-prestatieladder!
pso certificering Enschede msg

MSG heeft wederom de hoogste PSO-certificering behaald! In het kort komt het erop neer dat MSG voldoet aan de PSO 3 eisen en dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat bij ons in dienst is een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

Dat afgelopen maanden is collega Henri Hannink druk bezig geweest met het behalen van het PSO-3 certificaat. PSO is een certificering die uitgereikt wordt aan bedrijven en organisaties. Een PSO-certificering bepaalt in hoeverre een bedrijf oog heeft voor sociaal ondernemen. Wat maakt dat een bedrijf sociaal ondernemend is? Om dat te bepalen is er een lijst opgesteld door PSO waaraan een bedrijf of organisatie moet voldoen voordat het zichzelf sociaal ondernemend mag noemen. Een belangrijk voorwaarde is bijvoorbeeld dat een X-aantal werkzame personen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van het totale personeelsbestand werkzaam zijn binnen het bedrijf, dat wordt ook wel een directe bijdrage genoemd. Een indirecte bijdrage is in welke mate bedrijven inkopen bij andere PSO- gecertificeerde bedrijven denk aan bijvoorbeeld onderdelen of grondstoffen voor de productie.

De PSO-certificering bevestigt dat MSG op een duurzame wijze werkt en daarmee een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen. Vanuit MSG vinden we het belangrijk dat mensen kansen krijgen op passend werk en MSG vindt het van belang om te blijven innoveren op sociaal vlak en vormen graag een voorbeeld voor onze regionale partners als het gaat om innoveren op het gebied van duurzaamheid en socialer ondernemen.

“En de grootste reden dat we dit doen bij MSG is omdat we trots zijn dat bijzondere mensen dagelijks een bijzondere prestatie leveren voor MSG.” Henri Hannink

Het doel van de certificering is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een passende baan te helpen en kansen te bieden om zichzelf te ontwikkelen en daar helpen wij graag aan mee! Het certificaat krijgt een mooi plekje binnen ons bedrijf.

Meer nieuws