MSG

Nieuws

Verlenging Werkpakt keurmerk
werkpakt keurmerk

MSG heeft wederom het Werkpakt-keurmerk in ontvangst mogen nemen van Wethouder Arjan Kampman van de Gemeente Enschede. Al sinds 2014 zijn wij Werkpakt-keurmerkhouder. Werkpakt-ondernemers bieden duurzame oplossingen voor langdurig werkzoekenden in de 14 Twentse Gemeentes. Ze zijn een betrokken partner van de gemeentes en een ambassadeur van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemers met een Werkpakt-keurmerk tonen hun sociale gezicht. Maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt bij aan een betere samenleving.

Wilt u ook het Werkpakt-keurmerk aanvragen dan moet u aan de volgende ABC-criteria voldoen:

  • Ambassadeursrol: actieve inzet en beschikbaar stellen van het eigen netwerk aan Werkplein Twente, positief optreden
  • Betrokkenheid: actief deelnemen aan banenmarkten, werkbezoeken voor werkzoekenden organiseren in de regio Twente
  • Capaciteit: minimaal 3 procent van het personeel bestaat uit werknemers die geplaatst zijn vanuit de Participatiewet, SW of WW of arbeidsgehandicapten, BOL- en BBL-stagiair

Dus wilt u ook socialer ondernemen in Twente en bijdragen aan een betere samenleving sluit je dan aan bij Werkpakt!

Meer nieuws