Skip to main content

Brandstoftoeslag component

Het zal je niet zijn ontgaan. Vanwege mondiale ontwikkelingen en conflictsituaties stijgen de energie- en brandstofprijzen op dit moment enorm hard. Als gevolg van de stijgende olieprijs kwam de stijging van de brandstofprijs vooral de laatste weken in een stroomversnelling. De dieselprijs (ex. BTW) is in vergelijking met begin januari met ruim € 0,50 gestegen. Dit overkomt ons allemaal en heeft dus ook impact op MSG, onze bedrijfsvoering en helaas nu ook op de tarieven voor onze klanten.

Variabele brandstoftoeslag

Vanwege bovenstaande ontwikkelingen ontkomen ook wij, net als veel andere organisaties, er niet aan een variabele brandstoftoeslag toe te passen op onze logistieke dienstverlening. Dit betreft ons spoedkoerierswerk, het ‘vaste’ logistieke werk en onze breng- en haalservice.

Dit tarief wordt wekelijks geïndexeerd. We hanteren hierbij de actuele brandstofprijzen van ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Als uitgangspunt gebruiken we de gemiddelde weekprijs van de eerste week van januari. Een stijging van € 0,06 staat daarbij gelijk aan een brandstoftoeslag van 1%. Bij onze facturatie baseren we ons op de week voorafgaand aan de factuurdatum.

Wij vertrouwen op je begrip en hopen van harte dat we zo snel mogelijk terugkeren naar een enigszins ‘normale’ situatie, waarbij we hopelijk niet meer genoodzaakt zijn deze extra brandstoftoeslag te hanteren voor onze diensten.

BrandstofprijsToeslagpercentage
1,45

0%

1,51

1%

1,57

2%

1,63

3%

1,69

4%

1,75

5%

1,81

6%

1,87

7%

1,93

8%

1,99

9%

2,05

10%