Skip to main content

Algemene voorwaarden & disclaimer

Download de algemene voorwaarden van MSG

De kleine lettertjes vind je hier. Ze horen erbij, maar bij ons kan je zo ver inzoomen als je wil. Jouw logistieke ontzorging ontzorgt ook echt. Het PDF-document ‘Algemene voorwaarden’ download je via de knop hieronder. Heb je vragen over specifieke voorwaarden? We helpen je graag verder.

Disclaimer

Hieronder vind je de disclaimer van msg.eu, zoals deze beschikbaar is gesteld door MSG. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MSG is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij MSG.

Geen garantie op juistheid

MSG streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. MSG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.